4.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı soruları 2016/2017

…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4.SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ASLAN İLE FARE
Aslanın biri uyuyormuş. Bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaşmaya başlamış. Aslan uyanmış, çok kızmış, fareyi yakalamış. Yiyecekmiş. Ama fare başlamış yalvarmaya :
– Bırak beni. Gün olur, benim de sana bir iyiliğim dokunur, demiş.
Aslan gülmüş bu söze. Gene de bırakmış fareyi.
Aradan zaman geçmiş. Bir gün aslan, avcıların kurduğu tuzağa düşmüş. Gelmişler, onu bir ağaca sımsıkı bağlamışlar.
Fare, aslanın inlemelerini duymuş, koşarak gelmiş. İpleri kemirip aslanı kurtarmış. Bunun üzerine de :
– Vaktiyle sen bana gülmüştün. Benden bir yarar beklemiyordun. Ama gördün ya, fareler de iyilik bilir.
Onların da başkalarına bir yardımı dokunabilir, demiş.
Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre yanıtlayınız.

1-) Aslan, fareye niçin kızmış?
A) Fare küçük olduğu için. B) Fare aslanı uyandırdığı için.
C) Fareyi sevmediği için. D) Fare ormanda gezdiği için.

2-) Aslan, fareyi yakalayınca fare ne yapmış?
A) Kaçmış. B) Ağlamış. C) Yalvarmış. D) Gülmüş.

3-) Fare, aslana nasıl yardım etmiş?
A) Tuzağa düşürmüş. B) Avcıları çağırmış. C) Aslanı kurtarmış. D) Aslana gülmüş.

4-) Okuduğunuz yazıdan hangi sonucu çıkarabiliriz?
A) Bizden küçük ve güçsüz kişilere işimiz düşmez. B) Başkalarına yardım etmemeliyiz.
C) Yapılan iyilikler karşılıksız kalır. D) Küçümsediğimiz kişilere, bir gün ihtiyacımız olabilir.

5-) Okuma parçasında geçen “vaktiyle” sözü, hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Bir zamanlar B) Geçen hafta C) İleriki günlerde D) Zamanı gelince
Ormanlarında mor sümbülün,
Söğütlerinde şen bülbülün,
Bağlarında salkım üzümün,
Unutamam seni köyüm.
6-)Yukarıdaki şiirin, ana duygusu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Çocukluğa özlem B) Ormanlara özlem C) Çevreye özlem D) Köye özlem

7-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Herkez onun haklı olduğunu biliyordu.
B) Annem mutfakta salataya sovan doğruyordu.
C) Perşenbe günü Türkçe dersinden sınav yaptık
D) Kibritçi Kız hikâyesindeki kıza çok üzülürüm.

😎 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
A) İyilik yapan, iyilik bulur. yazılısoruları.com B) Konuklarımızı bugün misafir odasında ağırlayacağız.
C) Gençler, hiçbir zaman ihtiyarları anlamaz. D) Gece başlayan yağmur, gündüz dindi.

9-) ”Okula gitmek istiyor ……… yaşıtutmuyor. “
cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir?
A) ve B) veya C) öyle D) ama

10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Başını eğerek konuştu. B) Araba bozuk olduğundan gelemedik.
C) Kalenin duvarları sağlam yapılmış.
D) Tarlada bir sürü çekirge var.

11-) Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya koyunuz.
mahsul-maskara-maden-madde-mahzun
1) 2) 3) 4) 5)

1. Zengin ve yaşlı adam, günün birinde oğullarını yanına çağırmış. 2. Adam, tecrübeli, gün görmüş ve bilge bir kişiymiş. 3. Ülkenin birinde zengin ve yaşlı bir adam, üç oğluyla birlikte yaşıyormuş. 4. Oğulları ise, genç ve tecrübesizmiş. 5. “Çocuklarım, ben iyice yaşlandım. Bir süre sonra kendi başınıza kalacaksınız.” demiş
12-) Yukarıdaki tümcelerin oluş sırasına göre sıralanışı hangisidir?
A) 3 – 4 – 2 –1 – 5 B) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 C) 2 – 4 –1 – 5 – 3 D) 3 – 2 – 4 –1 – 5

13-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Yağmur yağdığı için sokağa çıkamadım.
B) Çok televizyon izlediği için gözleri bozuldu.
C) Annem izin vermediği için size gelemiyorum.
D) Dün arkadaşın seni aradı.

14-) Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) kırmızı-al B) uzun-kısa
C) dar-geniş D) ağır-hafif

15-) “Gökhan okuldan sonra eve geldi.”
cümlesinde hangi hâl ekleri vardır?
A) -den, -e B) -den, -i C) -e, -de D) -den, -de
.

16-) “Saat dokuz…….. Edirne……. İstanbul’a doğru yola çıktık. Silivri ……. yaklaştığımız sırada otobüs bozuldu. Bizi başka bir otobüs……. bindirdiler.”

Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi hal ekleri getirilmelidir?
A) -da, -e, -ye, -e B) -da, -den, -ye, -e C) -da, -i, -e, -den D) -den, -de, -e, -i

17-) Hey ihtiyar( ) Ne yapıyorsun öyle( ) Bir hoş geldin demek yok mu( ) Tanrı misafiri sayılırız( )
Yukarıdaki anlatımda ( ) içeresine sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A) ( , ) ( ? ) ( ? ) ( . ) B) ( ! ) ( , ) ( ? ) ( . ) C) ( . ) ( ? ) ( ? ) ( . ) D) ( ! ) ( ? ) ( ? ) ( . )

18) Aşağıdaki ismi, adın tüm hallerine göre yazınız.
İSİM
Yalın hâli
-i (belirtme)
hâli
-e(yönelme )
hâli
-de(kalma) hâli
-den(ayrılma)hâli

soru

19-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara, “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.
a Bir kelime, kendi anlamının dışında kullanılıyorsa, buna gerçek anlam denir. ( )
b Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere, zıt anlamlı sözcükler denir. ( )
c Söyleyeni belli olan, kısa ve özlü sözlere, atasözü denir. ( )
d Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimelere, eş anlamlı kelimeler denir. ( )
e Özel adların sonundaki -ler , -lar ekleri, kesme işareti ile ayrılmaz.( )

20-) Aşağıdaki atasözlerini açıklamaları ile, rakamları kullanarak eşleştiriniz.

Deyimler Açıklamaları
(1) Aslan yattığı yerden belli olur ( )Gereksiz görülen bir şey ileride gerekli olabilir.
(2) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer( )Aynı anda birden çok işle ilgilenmek başarı için sakıncalıdır.
(3) Zararın neresinden dönülse kardır. ( )Bir insanın nasıl biri olduğu yaşadığı yerden belli olur.
(4) Sakla samanı gelir zamanı ( )İşini güvenliği için gerekli önlemleri almak.
(5) Bir koltuğa iki karpuz sığmaz ( )Kötü sonuçlanacağı belli olan bir işten hemen vazgeçilmelidir.

adsiz
Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.